Wiadmomości

Czy szkolenie bhp okresowe może być przeprowadzone poza godzinami pracy?

19 marca, 2017 2 Komentarzy

Szkolenia bhp wstępne jak i okresowe bez względu na to, czy odbywają się w normalnych godzinach pracy czy poza nimi należy zaliczyć do czasu pracy. Jeśli szkolenie bhp odbyło się po godzinach, czas trwania takiego szkolenia należy zaliczyć do godzin nadliczbowych. W takim przypadku pracownikowi przysługuje czas wolny lub wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatku za pracę …

Więcej

Jak udokumentować szkolenie okresowe pracownika?

17 marca, 2017 1 Komentarz

Po każdym szkoleniu okresowym należy prawprowadzić egzamin. Pozytywne zdanie egzaminu oznacza zaliczenie szkolenia okresowego. Każdemu pracownikowi, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym organizator szkolenia wystawia zaświadczenie. Zaświadczenie powinno być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsza strona zaświadczenia powinna zawierać następujące informacje: dane kursanta, dane …

Więcej

Jakie są dopuszczalne formy szkoleń okresowych

17 marca, 2017 2 Komentarzy

Szkolenie okresowe, z wyjątkiem szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, może być przeprowadzone w formie: kursu – ta forma szkolenia nie może trwać krócej niż 15 godzin lekcyjnych (po 45 min) oraz składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, seminarium – ta forma szkolenia obejmuje nie mniej niż 5 godzin lekcyjnych (po 45 min), …

Więcej

Czy pracodawca może sam prowadzić szkolenia bhp?

22 listopada, 2013 4 Komentarzy

Zgodnie z Art. 237 11 Kodeksu Pracy pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli: zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z …

Więcej

Kto i w jaki sposób opracowuje programy szkolenia okresowego ?

25 października, 2013 Brak Komentarzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (MGiP) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy program szkolenia okresowego w oparciu, o który określana jest szczegółowa tematyka szkolenia, forma realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk, opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna …

Więcej