Wiadmomości

Co obejmuje szkolenie wstępne?

02 października, 2013 Brak Komentarzy

Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny instruktarz stanowiskowy. Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z przepisami bhp zawartymi w Ko­deksie pracy, w regulaminie pracy (o ile u danego pracodawcy taki regulamin funkcjonuje) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Tematyka szkolenia musi obejmować wszystkie zagadnienia określone w ramowym programie instruktarzu ogólnego. Instruktarz stanowiskowy to zapoznanie z miejscem pracy …

Więcej

Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?

02 października, 2013 2 Komentarzy

Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń: Szkolenia wstępne – składające się z instruktarzu ogólnego oraz instruktarzu organizowane koniecznie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego wyko­nywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapozna­nie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenia okresowe – …

Więcej

Kto podlega szkoleniom bhp?

02 października, 2013 Brak Komentarzy

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu Pracy (KP) pracodawca jest obowiązany w sposób bezwzględny zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp (szkolenie wstępne bhp) przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić cykliczne szkolenia w tym zakresie (szkolenie okresowe bhp). Szkolenia te są obowiązkowe, odbywają się w czasie pracy i na koszt praco­dawcy. Szkoleniom podlegają wszyscy …

Więcej

Szkolenia bhp – podstawa prawna

27 czerwca, 2012 Brak Komentarzy

Aby rozmawiać o szkoleniach bhp należy zastanowić się jakie przepisy regulują wymóg przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawą prawną jest ustawa 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.  Dokładnie /dział X rozdział VIII/. Art. 237 (3) § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub …

Więcej

Czy szkolenia bhp przez internet są zgodnie z prawem

18 czerwca, 2012 Brak Komentarzy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dopuszcza możliwość przeprowadzania szkoleń bhp przez Internet. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie szkoleń okresowych  i tylko niektórych grup zawodowych. Rozporządzenie podaje kilka form, w których można przeprowadzać szkolenia bhp, a wśród nich jest samokształcenie …

Więcej