Czy pracodawca może sam prowadzić szkolenia bhp?

Czy pracodawca może sam prowadzić szkolenia bhp?
22 listopada, 2013 4 Komentarzy

Zgodnie z Art. 237 11 Kodeksu Pracy pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  • zatrudnia do 10 pracowników albo
  • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Szkolenie, o którym mowa określone zostało w § 13. w Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbywa się  w formie kursu lub seminarium. Szkolenie takie nie może być przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego, czyli m.in. przez internet. Ze szkolenia zwolnieni są pracodawcy, którzy spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy /np. studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy/. Szkolenie powinno trwać minimum 64 godziny lekcyjne i być przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym w oparciu o ramowy program określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami bez względu na formę w jakiej zostało przeprowadzone nie upoważnia do wykonywania zadań służby bhp czyli. m.in. prowadzenia szkoleń bhp we własnej firmie.

4 Comments

  1. W praktyce w wielu firmach szkolenia bhp to fikcja.

    • Niestety zgadzam się z tym stwierdzeniem.

  2. Na temat same konkrety.

  3. Czy Pracodawca zatrudniający poniżej 10 osób może na tej podstawie samodzielnie wykonywać wszystkie obowiązki z zakresu BHP?

Napisz komentarz do Koleś Anuluj pisanie odpowiedzi