Czy szkolenie bhp okresowe może być przeprowadzone poza godzinami pracy?

Czy szkolenie bhp okresowe może być przeprowadzone poza godzinami pracy?
19 marca, 2017 2 Komentarzy

Szkolenia bhp wstępne jak i okresowe bez względu na to, czy odbywają się w normalnych godzinach pracy czy poza nimi należy zaliczyć do czasu pracy. Jeśli szkolenie bhp odbyło się po godzinach, czas trwania takiego szkolenia należy zaliczyć do godzin nadliczbowych. W takim przypadku pracownikowi przysługuje czas wolny lub wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
Jeśli z odbyciem szkolenia bhp wiąże się poniesienie jakichś kosztów np. zatrudnienie wykładowcy, przejazd lub zakwaterowanie pracownika gdy szkolenie odbywa się poza siedzibą firmy, koszty takie ponosi pracodawca.

Szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy – od tej zasady nie ma wyjątków! Dotyczy to również szkoleń okresowych bhp organizowanych w formie samokształcenia kierowanego np. przez internet.

Podstawa prawna: art. 2373 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Przykład.
Szkolenie bhp okresowe odbyło się w wolną od pracy sobotę w godzinach 8:00-16:00.
Pracodawca zobowiązany jest udzielić czasu wolnego w innym dniu przed końcem okresu rozliczeniowego (art. 1513 k.p.).

Każdy pracodawca, który odbędzie u nas szkolenie okresowe na pewno o tym się dowie:
http://bhpszkolenia.com.pl/product/szkolenie-bhp-online-dla-pracodawcow-oraz-osob-kierujacych-pracownikami

2 Comments

  1. Pracodawcy powinni pamiętać o tym! Niestety nie zawsze tak jest.

  2. Po za normalnymi godzinami pracy można ale trzeba zaliczyć te godziny.

Napisz komentarz