Jak udokumentować szkolenie okresowe pracownika?

Jak udokumentować szkolenie okresowe pracownika?
17 marca, 2017 1 Komentarz

Po każdym szkoleniu okresowym należy prawprowadzić egzamin. Pozytywne zdanie egzaminu oznacza zaliczenie szkolenia okresowego. Każdemu pracownikowi, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym organizator szkolenia wystawia zaświadczenie.

Zaświadczenie powinno być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsza strona zaświadczenia powinna zawierać następujące informacje:

  • dane kursanta,
  • dane organizatora szkolenia,
  • nazwę szkolenia, jego cel oraz czas trwania,
  • miejsce i datę wydania zaświadczenia,
  • numer zaświadczenia wg rejestru,

Druga strona zaświadczenia powinna zawierać tematykę szkolenia. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Dodatkowo pracodawca oraz organizator szkolenia powinni zapewnić następującą dokumentację:

  • program szkolenia,
  • dziennik zajęć,
  • protokół z przebiegu egzaminu oraz
  • rejestr wydanych zaświadczeń.

One Comment

  1. Przykładowy wzór jest w rozporządzeniu. Można zamieścić wzór wtedy było by mniej opisywania co ma na nim być.

Napisz komentarz