Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?

Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?
02 października, 2013 1 Komentarz

Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń:

  • Szkolenia wstępne – składające się z instruktarzu ogólnego oraz instruktarzu organizowane koniecznie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego wyko­nywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapozna­nie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.
  • Szkolenia okresowe – są szkoleniami cyklicznymi powtarzanymi w czasie trwania zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość tego szkolenia zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy. Zakres tego szkolenia zależy od rodzaju wykonywanej pracy i musi być zgodny z ramowym programem danego szkolenia.

One Comment

  1. Ta wiedza też mi się przydała. Szkoda, że szkoleń wstępnych nie można tak szkolić.

Napisz komentarz