Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?

Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?
02 października, 2013 2 Komentarzy

Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń:

  • Szkolenia wstępne – składające się z instruktarzu ogólnego oraz instruktarzu organizowane koniecznie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego wyko­nywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapozna­nie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.
  • Szkolenia okresowe – są szkoleniami cyklicznymi powtarzanymi w czasie trwania zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość tego szkolenia zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy. Zakres tego szkolenia zależy od rodzaju wykonywanej pracy i musi być zgodny z ramowym programem danego szkolenia.

2 Comments

  1. Ta wiedza też mi się przydała. Szkoda, że szkoleń wstępnych nie można tak szkolić.

  2. Wstępne to wiadomo przed rozpoczęciem pracy. Łatwo zapamietac. Najgorzej jest pilnować terminu szkoleń okresowych.

Napisz komentarz do belfer112 Anuluj pisanie odpowiedzi