Kto i w jaki sposób opracowuje programy szkolenia okresowego ?

Kto i w jaki sposób opracowuje programy szkolenia okresowego ?
25 października, 2013 Brak Komentarzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (MGiP) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy program szkolenia okresowego w oparciu, o który określana jest szczegółowa tematyka szkolenia, forma realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk, opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.

Ramowe programy szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk znajdują się w załączniku nr 1 do rozporządzenia MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie zawiera następujące ramowe programy szkoleń okresowych:

Dodatkowo załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera dwa ramowe program będące integralnymi częściami szkolenia wstępnego czyli:

  • ramowy program instruktażu ogólnego i
  • ramowy program instruktażu stanowiskowego

Programy szkoleń, na podstawie których prowadzone są szkolenia pracowników, powinny być przechowywane i w razie konieczności okazane instytucji kontraktującej pracodawcę z zakresu bhp czyli Inspekcji Pracy.

Napisz komentarz