Szkolenie BHP Online dla pracowników inżynieryjno technicznych

Cena PLN60.00 PLN35.00 Product On Sale
Dostępność Szkolenie Dostępne
Nr. ID 8
dla-kogo

Dla Kogo Szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno technicznych.

Szkolenie Online

Forma Szkolenia

Szkolenie BHP online odbywa się w formie e-learningu tzw. samokształcenie kierowanego z wykorzystaniem nowoczesnej platformy edukacyjnej specjalnie przystosowanej do szkoleń bhp. Szkolący się ma dostęp do materiałów dydaktycznych oraz testu przez internet.

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Po zakończeniu szkolenia wydawane jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. Zaświadczenie ze szkolenia jest wysyłane bezpłatnie.

Czasookres

Czasookres Szkolenia

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych należy przeprowadzić w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Każde następne szkolenie okresowe należy odbyć przed upływem 6 lat od daty poprzedniego szkolenia.

Szkolenie jest ważne 5 lat

Program Szkolenia

Program Szkolenia

Szkolenie zawiera materiały edukacyjne zgodne z ramowym programem szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno technicznych. Program zakłada 16 godzin lekcyjnych.

Szkolenie składa się z następujących lekcji:
Lekcja 1: Wstęp
Lekcja 2: Organy nadzoru – Kontrola PIP
Lekcja 3: Obowiązki pracownika
Lekcja 4: Odpowiedzialność i obowiązki
Lekcja 5: Obiekty i pomieszczenia pracy
Lekcja 6: Ochrona zdrowia – badania lekarskie
Lekcja 7: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Lekcja 8: Odzież, obuwie, środki ochrony osobistej (ŚOO)
Lekcja 9: Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Lekcja 10: Napoje i posiłki profilaktyczne
Lekcja 11: Szkolenia BHP
Lekcja 12: Czynniki szkodliwe, badania i pomiary
Lekcja 13: Prace szczególnie niebezpieczne
Lekcja 14: Czynniki stwarzające szczególne zagrożenie
Lekcja 15: Maszyny i urządzenia techniczne
Lekcja 16: Zasadnicze i minimalne wymagania
Lekcja 17: System oceny zgodności
Lekcja 18: Ergonomia
Lekcja 19: Wypadki przy pracy
Lekcja 20: Choroby zawodowe
Lekcja 21: Ochrona pracy kobiet i młodocianych
Lekcja 22: Ocena ryzyka zawodowego
Lekcja 23: Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Lekcja 24: Odpowiedzialność karna
Lekcja 25: Filmy szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Lekcja 26: Filmy szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Jedna opinia do "Szkolenie BHP Online dla pracowników inżynieryjno technicznych"

 • Ocena
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Jestem bardzo zadowolony z formy szkolenia oraz z platformy szkoleniowej. Pierwszy raz spotkałem się z tak profesjonalnym szkoleniem. Bardzo podobało mi się tematyczne ułożenie całego szkolenia. Zwłaszcza część dotycząca ergonomii. Kurs przygotowany bardzo rzetelnie i fachowo. Zawierał wszystkie potrzebne informacje.

Twoja opinia