Szkolenia przeciwpożarowe przez internet – opis

Na naszej stronie dostępne są trzy rodzaje szkoleń przeciwpożarowych dostosowane do zadań jakie realizują poszczególne grupy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, które obligatoryjnie muszą przechodzić szkolenia przeciwpożarowe (art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Szkolenia składa się z:

 • prezentacji multimedialnej,
 • czterech filmów szkoleniowych oraz
 • testu sprawdzającego.

Przykładowe slajdy z prezentacji:

Film szkoleniowy o łącznym czasie trwania ok. 51 min  składa się z czterech części:

 • organizacja ochrony przeciwpożarowej
 • proces spalania i przyczyny pożarów
 • środki gaśnicze
 • zachowanie się w przypadku pożaru

Szkolenie przeciwpożarowe dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową

Szkolenie przeciwpożarowe zawierające wszystkie materiały i wiadomości ze szkolenia przeciwpożarowego dla pracowników wzbogacone o następujące zagadnienia:

 • Przeglądy i konserwacja gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych
 • Zasady prawidłowego dobierania oraz rozmieszczania gaśnic w budynku
 • Wymagania dot. praktycznego sposobu sprawdzania warunków oraz organizacji ewakuacji

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenie przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i organizacji ewakuacji

Szkolenie przeciwpożarowe zawierające wszystkie materiały i wiadomości ze szkolenia przeciwpożarowego dla pracowników wzbogacone o dodatkowe wiadomości z zakresu:

 • gaszenia pożarów
 • organizacji ewakuacji
 • przeciwdziałania panice

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, o których mowa w art. 209 1) Kodeksu Pracy.