Zaświadczenie

Do każdego szkolenia wystawiamy zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia z danego zakresu. Na życzenie wysyłamy również zaświadczenia w wersji elektronicznej.

Zaświadczenia o odbyciu szkoleń bhp są zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wzór zaświadczenia szkolenie bhpwzór zaświadczenia szkolenie ppoż