Usługi Ppoż

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani usługami w zakresie ppoż zapraszamy na stronę www.firex.pl

  • opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • organizacja szkoleń ppoż w formie standardowego szkolenia jak i szkolenia prowadzonego przez internet,
  • wykonywanie graficznych planów ewakuacji,
  • wykonywanie planów oznakowania obiektu,
  • stały nadzór w obiekcie inspektora ochrony przeciwpożarowej,
  • wyposażanie obiektów w gaśnice,
  • oznakowywanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjnymi,
  • przeglądy gaśnic i urządzeń ppoż,
  • organizacja szkoleń okresowych bhp,
  • przeglądy ppoż w budynkach